donderdag 19 april 2012

Gorissen-jaar van start

Friedrich Gorissen (1950),
Collectie Familie Gorissen
Vandaag, op 19 april 2012, zou dr. Friedrich Gorissen, voormalig stadsarchivaris van Kleef en directeur van museum Haus Koekkoek, honderd jaar oud zijn geworden. Als geen ander drukte Gorissen in de twintigste eeuw zijn stempel op de geschiedschrijving van de grensregio Kleef-Nijmegen. Voor het Stadtarchiv Kleef, Museum Kurhaus Kleve en het Regionaal Archief Nijmegen is zijn honderste geboortejaar dan ook aanleiding om 2012 uit te roepen tot Gorissen-jaar, waarin verschillende activiteiten plaatsvinden (zie het programma).

Gorissen was een veelzijdig historicus en kunsthistoricus die over de grenzen heen keek en het gebied tussen Keulen en Utrecht als één cultuurhistorisch geheel beschouwde: de ‘Niederrheinlande’. Nijmegen dankt aan hem onder meer de Stedeatlas van Nijmegen (1956), een mijlpaal in de stedelijke geschiedschrijving die in veel opzichten nog steeds onovertroffen is. Deze publicatie is op intitiatief van Roel Hoek van het gemeentelijk bureau Archelogie en Monumenten gedigitaliseerd en kan sinds kort online worden geraadpleegd in de Digitale Studiezaal van het Regionaal Archief  Nijmegen. Al het kaartmateriaal uit de Nijmeegse Stede-atlas is opgenomen in de Beeldbank.

Gorissen schreef ook over de burchten in het Rijk van Nijmegen, de landschapsgeschiedenis van de Duffelt en het Getijdenboek van Katharina van Kleef. Zijn artikel over de familie Maelwael, waarin hij de Gebroeders van Limburg identificeert als Nijmeegse kunstenaars, staat aan de basis van het jaarlijkse Gebroeders van Limburgfestival. In de kennisbank van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis is nu een uitgebreid artikel over Gorissen opgenomen.

Geen opmerkingen: