donderdag 29 maart 2012

De notaris áchter de akten


Notaris Ten Pol (midden, lichte hoed in de hand)
tijdens de viering van 700 jaar stad in 1930.
Bron: Regionaal Archief Nijmegen
Het Regionaal Archief Nijmegen heeft de archieven van enkele tientallen notarissen in huis, daterend uit de periode van 1758 tot 1935. Ze bestaan voornamelijk uit akten en repertoria (repertoria zijn boeken waarin per jaar de kerngegevens van iedere akte staan) en bieden een schat aan informatie over de activiteiten en eigendommen van de notarisbezoekers. De notaris zelf blijft echter vrij anoniem.
Op dit moment maken vrijwilligers en archiefmedewerkers de notarisarchieven beter toegankelijk voor geïnteresseerden. Elk archief krijgt een korte inleiding over het notariskantoor en de onderzoekjes die hieraan voorafgaan onthullen de persoon achter die duizenden akten. Dat levert soms bijzondere verhalen op.

Fragment uit het
overlijdensbericht
van notaris
Ten Pol, De
Gelderlander,
28 juni 1938
Dat notarissen vroeger in hoog aanzien stonden, zal weinigen verbazen. Notarissen hadden dit niet alleen te danken aan hun beroep – waarin zij veel contacten onderhielden met klanten uit ‘hogere kringen’ – maar ook aan hun overige activiteiten. Neem notaris T.G. ten Pol (1864-1938), getrouwd met de dochter van zeepfabrikant en Tweede Kamerlid F.T.J.H. Dobbelmann. Als bestuurslid van de Kring Arnhem van de Broederschap van Notarissen in Nederland en buitengewoon lid van de Broederschap van Candidaat-Notarissen in Nederland en Koloniën had hij een uitgebreid professioneel netwerk. Daarnaast was hij (onder andere) bestuurslid van de V.V.V. ‘Nijmegen Vooruit’ en beschermheer van Carolus Magnus. Notaris C.A.E. Courbois (1854-1937) was regent bij het Oud Burgeren Gasthuis, curator van het Gymnasium en bestuurslid van de openbare leeszaal en de stichting Volksbelang.

Verschillende notarissen hadden nevenfuncties op religieus vlak. Zo was P. de Maret Tak (1860-1933) voorzitter van de Kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente en een van de grondleggers van het Vrijzinnige Protestantse Bondsgebouw aan de Oranjesingel. F.H.G.J. Wolters bekleedde leidende functies in het Nijmeegs Kerkenfonds en de Maria-omdracht.

Ook trieste persoonlijke gebeurtenissen kwamen boven. Eén zoon van H.A.M. Hekking (1885-1964) werd levenloos geboren, een andere zoon die bij het verzet zat, Henri Alphonse, kwam in april 1945 op 21-jarige leeftijd om in een concentratiekamp. De Gelderlander deed vaak uitgebreid verslag van het overlijden van notarissen en prees hen vrijwel zonder uitzondering om hun harde werk, hun betrouwbaarheid en betrokkenheid bij de stad.

Geen opmerkingen: