woensdag 7 maart 2012

'Bezuinigingen? Niet ten koste van het onderwijs!'

Protestpamflet Petrus Canisius School uit 1983
Ruim 1700 scholen bleven dinsdag 6 maart dicht, vanwege een grote stakingsactie van leraren. Ook in Nijmegen en omgeving bleven veel scholen dichtReden van protest zijn de aangekondigde bezuinigingen op het passend onderwijs.


Het is niet de eerste keer dat leraren in actie komen tegen voorgenomen bezuinigingen. 
Toeval of niet, maar vandaag doken er een tweetal protestpamfletten op uit het archief van de Petrus Canisius School uit 1983. Ook een kleine dertig jaar geleden bestond er grote angst dat bezuinigingen op het 'buitengewoon onderwijs' ertoe zouden leiden dat 'kinderen die het eigenlijk nodig hebben, [...] noodgedwongen het gewone onderwijs blijven volgen.'


Niet alleen de docenten, maar ook de leerlingen namen deel aan het protest. De kinderen tekenden kaarten en namen deze mee naar huis met het verzoek aan hun ouders om er hun naam en handtekening op te zetten. De kaarten werden vervolgens naar de Tweede Kamer gestuurd. Of de protesten effect hebben gehad is niet uit de pamfletten af te leiden, maar wie weet wat er nog meer uit de archieven tevoorschijn komt!
Protestpamflet Petrus Canisius School uit 1983

Geen opmerkingen: