woensdag 15 februari 2012

Genealogen opgelet! 60.000 namen toegevoegd


Huwelijksregister
Nederduits-Gereformeerde
Gemeente 1608-1634
(RBS 1164)
Genealogen die op zoek zijn naar Nijmeegse gegevens uit hun stamboom van voor 1811 zullen ongetwijfeld hun weg al hebben gevonden naar de indexen op de Digitale Studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen. Voor hen is er nu goed nieuws: onlangs zijn hieraan maarliefst 60.000 nieuwe namen toegevoegd, die een prachtige aanvulling vormen op de al beschikbare indexen.

Het gaat om (aanvullingen op) Doop-, Trouw,- en Begraafregisters van onder andere de Rooms-Katholieke Staties uit Hees, Hatert en Neerbosch, de Nederduits-Gereformeerde Gemeente van het Schependom en het lidmatenregister van de Nederlands Hervormde Gemeente van de Sint Stevenskerk, uit de periode 1592-1811. Alle bijbehorende akten zijn op microfiche in de studiezaal van het Archief in te zien. In de kennisbank van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis is meer achtergrondinformatie te vinden over de diverse Nijmeegse kerkgenootschappen en de beschikbare bronnen voor genealogisch onderzoek.

Het Archief is veel dank verschuldigd aan de heer Paul Eijkhout, die als vrijwilliger gedurende een groot aantal jaren met veel geduld en doorzettingsvermogen al deze gegevens heeft ontcijferd en gedigitaliseerd!

1 opmerking:

Judith zei

Over de tekst van de "60.000 namen" heb ik al eens opgemerkt dat de huwelijken van de Sint Steven niet vermeld zijn. Dat is jammer, want het betreft alle Nijmeegse huwelijken van 1592 tot 1811. Sinds kort is het me ook opgevallen dat er sprake is van "Rooms-Katholieke Staties uit Hees, Hatert en Neerbosch". Het is voor het eerst van mijn leven dat ik bij Neerbosch hoor praten over "staties"; nog wel in het meervoud! Het gaat hier om de Rooms-Katholieke Parochie van Neerbosch-Hees-Hatert. Dus "parochie", in het enkelvoud. Ik citeer enkele opschriften van de pastoors van die parochie.
RBS1273: Registrum Baptismale Ecclesiae Parochialis de Neerbosch, Hees, Atert et Wuert .....
RBS1274: Liber Baptizatorum in Parochia de Neerbosch Schabinatus Neomagensis .....
RBS1275a: Continuatio Libris Conjugatorum ..... hujus Parochiae de Neerbosch .....
RBS1275b: Liber sponsalium Parochiae de Neerbosch .....
Hier is dus steeds sprake van de parochie van Neerbosch (en Hees en Hatert). Ik heb ook één keer het woord "missio" gevonden, maar nooit "statie". Het betreft wel drie dorpen, maar onder één parochie.
Ik ben er gedoopt; jarenlang misdienaar geweest; gevoetbald in Blauw Wit, 100 meter links van de parochiekerk aan de Dennenstraat.
RBS1273 was vermoedelijk het eerste DTB-boek dat gedigitaliseerd werd; althans door mij. De getypte versie in mijn boekenkast is gedateerd April 1992. Binnenkort dus 20 jaar geleden.
Je ziet: ik ben heel erg betrokken geweest bij de "parochie Neerbosch". Ik vind dan ook dat de tekst over de 60.000 namen, waar mogelijk, alsnog aangepast moet worden.
Vriendelijke groeten,
Paul Eijkhout