maandag 6 februari 2012

Fibula van een Romeinse officier uit Nijmegen


Foto Rob Mols

De eerste woensdag van de maand is er een archeologisch vragen(v)uur in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Een archeoloog van de gemeente Nijmegen beantwoordt dan alle vragen over voorwerpen die de bezoekers meenemen. Er zijn al vele voorwerpen langs gekomen, waaronder hele bijzondere. Zo bracht iemand afgelopen woensdag een ongelooflijk mooie kledingspeld van brons mee, die jaren geleden ergens in Nijmegen was gevonden. Het is een drieknoppenfibula – drie knoppen omdat hij drie uivormige knopjes heeft en ‘fibula’ is Latijn voor kledingspeld. Hij dateert uit de de vierde eeuw en is helemaal compleet inclusief de ijzeren naald. Deze fibula is gebruikt door een hoge militair, een officier, om een mantel op zijn schouder vast te spelden; dat weten we omdat dit type fibula alleen in mannengraven is gevonden en omdat hij op afbeeldingen wordt gedragen door hoge militairen.Bekertje voor een oorlam
met stempel van het VOC.

Amfoor uit Turkije
Foto Nico van Hoorn

Maar er komen ook vondsten van buiten Nijmegen langs: een klein beeldje van Boedha uit de Noordoostpolder, vuurstenen werktuigen uit Drenthe, een amfoor uit Turkije en twee koperen bekertjes voor een oorlam met daarop een stempel van het VOC uit Enkhuizen. Te erg gepoetst om op het oog te met zekerheid te zeggen of het echt oud is.

Een archeoloog kan niet van alles evenveel afweten, maar we proberen dan een specialist te bedenken die er wel meer over kan vertellen. Voor ons is het smullen; niet alleen omdat de voorwerpen zo leuk zijn maar ook vanwege de verhalen die erachter zitten. Daarover een volgende keer meer.Geen opmerkingen: