dinsdag 28 februari 2012

Beschermingsprocedure monumenten Hees en Neerbosch

Op 7 februari jl. heeft het College van B&W van de gemeente Nijmegen besloten de beschermingsprocedure voor 27 objecten in de voormalige dorpen Hees en Neerbosch te starten.

In de voormalige dorpskernen van Hees en Neerbosch zijn nog veel waardevolle karakteristieken aanwezig die naar de geschiedenis van de dorpen verwijzen. In de jaren ’50 van de twintigste eeuw werd het dorp Hees een uitbreidingswijk van Nijmegen. Neerbosch volgde in de jaren ’80 van de twintigste eeuw met de bouw van de wijk Lindenholt. De historische bebouwing is bij de bouw van deze wijken gehandhaafd. De bebouwing aan de Kerkstraat – de oude verbindingsweg naar Neerbosch – bijvoorbeeld is kenmerkend voor de historische ontwikkelingen van het vroegere dorp Hees. Aan deze straat zijn nog zowel voormalige boerderijen als villa’s en vroegere religieuze gebouwen aanwezig.

Hees en Neerbosch waren van oudsher boerendorpen. Dit is nog te herkennen aan bijvoorbeeld Zwanenstraat 54 en St. Agnetenweg 53-55. Ook waren er in dit landelijke gebied veel kwekerijbedrijven gevestigd. Schependomlaan 36 is één van deze voormalige kwekerijen. Al vanaf de achttiende eeuw hadden de dorpen een aantrekkingskracht op welgestelde burgers. Het landelijke karakter en de rustieke omgeving leidden ertoe dat de gegoede klasse, zoals renteniers en oud-Indiëgangers, hier diverse woonhuizen, villa’s en andere buitens liet bouwen, waarvan er diverse bewaard zijn gebleven, zoals diverse woningen aan de Kerkstraat en de Schependomlaan. Naast de keuterboertjes, tuinkwekers en welgestelden waren er in Hees ook vele religieuzen woonachtig, zoals in het Sint Jozefklooster aan de Kerkstraat en het rusthuis Sancta Maria aan de Bredestraat.

Door bescherming van de verschillende objecten kan de identiteit en de geschiedenis van de voormalige dorpen herkenbaar en beleefbaar blijven.1 opmerking:

Rob Essers zei

Het adres "Zwanenveld 54" bestaat niet. Ik neem aan dat hiermee Zwanenstraat 54 en de Geerkamp 1615 worden bedoeld.