maandag 16 januari 2012

'Union vergeten, dat nooit!'

Clubbladen van sportverenigingen belanden doorgaans na lezing meteen bij het oud papier, waardoor ze al kort na het verschijnen relatief zeldzaam zijn. Dat heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen dat de bibliotheek van het Regionaal Archief maar weinig oude clubbladen bevat. Dankzij een particuliere schenking heeft het Archief zijn collectie onlangs kunnen uitbreiden met 66 afleveringen van ‘Union’s Clubblad, officieel orgaan der RKSV Union’ uit de periode 1926-1933.

De RK Sportvereniging Union werd in 1914 opgericht door het Nijmeegse Canisius College voor haar externe leerlingen. De naam ‘Union’ gaf aan dat de vereniging niet alleen mensen samenbracht, maar ook verschillende sporten. Zij is de bakermat van onder meer de huidige voetbalvereniging Union, hockeyvereniging Union, tennisvereniging Union en de in 2004 opgeheven cricketclub Union.

De door het Archief verworven afleveringen van het clubblad maken deel uit van de jaargangen 6 (1926-1927) tot en met 13 (1933-1934). Het blad, dat maandelijks verscheen, vormt een rijke historische informatiebron. Het geeft een gedetailleerd beeld van het reilen en zeilen van de katholieke vereniging op sportief en organisatorisch vlak. Tientallen Nijmeegse bedrijven die in het blad adverteerden en daarmee de clubkas spekten, passeren in woord en beeld de revue.

Datzelfde geldt voor tal van Union-teams en individuele leden. Bijvoorbeeld Leo Raymakers die in 1928 naar ‘de West’ vertrok, maar onder het motto ‘Union vergeten, dat nooit!’ bijdragen bleef schrijven voor het clubblad.

Geen opmerkingen: