dinsdag 10 januari 2012

Bouwhistorisch onderzoek Griftdijk Zuid 49

Enige tijd geleden was op dit weblog te lezen dat er in het dijkterugleggingsgebied te Lent bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd zou gaan worden bij panden die gesloopt moeten worden. Eén van de panden die in dat artikel genoemd werden, was Griftdijk Zuid 49. Van dit pand werd gezegd dat bouwhistorisch onderzoek zou kunnen aantonen of er reeds in de 16e en 18e eeuw bebouwing op deze locatie aanwezig was, zoals historische kaarten uit 1557 en 1780 aangeven.

In september en oktober 2011 heeft het Monumenten Advies Bureau het bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd (en inmiddels is het pand gesloopt). Uit dit onderzoek blijkt dat metselwerk in de voor- en zijgevels duidt op een oorsprong in de 17e of 18e eeuw. Oorspronkelijk bestond het pand alleen uit het huidige voorhuis. Pas rond 1880 werd het voorhuis aan de achterzijde uitgebreid. Aan de rechter achterzijde is in deze periode een keuken met schouw gebouwd en er werd een achterhuis geconstrueerd. Links van de keuken werd een bedstede gemaakt. Rond 1900 volgde een nieuwe verbouwing, want toen is het achterhuis uitgebreid en het interieur van het voorhuis aangepast. In het voorhuis werd aan de rechterzijde een kelder gemaakt en de verdiepingsvloer werd verhoogd. De kap van het achterhuis dateert eveneens uit deze periode. Aan de linker zijgevel van het voorhuis werd een rechthoekige uitbouw gemaakt. Deze uitbouw is vermoedelijk rond de Tweede Wereldoorlog weer verwijderd.
In de jaren ’70 van de twintigste eeuw werd het pand grondig verbouwd, waarbij de vensterindeling van de gevels en het tot onlangs nog aanwezige interieur tot stand kwamen. De kelder aan de rechterzijde van het voorhuis werd bij deze verbouwing verwijderd. Enkele jaren geleden is de kapconstructie van het voorhuis nog geheel vernieuwd.

Het bouwhistorisch onderzoek heeft aangetoond dat het pand in elk geval een oudere kern heeft, vermoedelijk nog daterend uit de 17e eeuw. Het gebouw dat op de historische kaart van 1780 staat aangegeven is dus mogelijk Griftdijk Zuid 49 geweest. Het onderzoek heeft verder inzicht gegeven in de uitbreidingen en wijzigen van het pand in de loop der eeuwen.

Geen opmerkingen: