vrijdag 2 december 2011

Sinterklazen in Nijmegen van straat geweerd

Tussen archiefstukken over politieverordeningen, toezicht, krakers, gevaarlijke dieren, straatafval en ordeverstoringen is een dossier over Sinterklaas een vreemde eend in de bijt. Bij het werken aan het archief over de Openbare Orde van de gemeente Nijmegen (1946-1985) kwam ik de goedheiligman onverwacht tegen in een dossierbeschrijving. Was er toch ooit sprake van een verstoring van de goede vrede op 5 december? Problemen met kinderen die niet in de zak wilden of niet kregen wat ze op hun verlanglijstje hadden ingevuld?

Brief politiecommissaris 1948,
Gem. Nijmegen (1946-1985),
Openbare Orde, inv.nr. 371
Het bleek mee te vallen. De zorg van de politiecommissaris en de burgemeester beperkte zich tot het in goede banen leiden van de intochten waarvoor vergunningen aangevraagd waren. Het belangrijkste vraagstuk was het voorkomen dat kinderen in Nijmegen op één dag twee intochten mee konden maken. De commissaris van politie was daarom in 1948 van mening dat slechts aan één St. Nicolaas (de échte uiteraard) vergunning kon worden verleend voor één of meerdere optochten. Hij vervolgde zijn advies met:

“Mocht dit niet bereikbaar zijn, dan zou tussen de verschillende H.H. Nicolazen een zodanig overleg dienen plaats te vinden, dat vooraf wordt vastgesteld op welke dagen en in welke stadsgedeelten een St. Nicolaas kan trekken, zodat de illusie, dat er slechts één St. Nicolaas is, wordt gehandhaafd.”


Brief burgemeester 1956,
Gem. Nijmegen (1946-1985),
Openbare Orde, inv.nr. 371
 In 1956 bestond dezelfde problematiek. Burgemeester Hustinx besloot toen ‘…behalve voor de intocht van de “officiële” St. Nicolaas…’ alleen toestemming te verlenen voor de traditionele intochten in Hatert, Brakkestein en Oost-Nijmegen, op voorwaarde dat die ná de intocht in de stad zouden geschieden. ‘De overige sinterklazen in de straten van Nijmegen dienen, naar mijn mening te worden geweerd.’ Dat zou, zeker heden ten dage, een zware taak voor de politie zijn.

De wisselende mini-expositie van het Regionaal Archief Nijmegen in Bibliotheek De Mariënburg is de komende weken gewijd aan de feestmaand december, met uiteraard ook aandacht voor Sinterklaas.

Geen opmerkingen: