donderdag 8 december 2011

Open Monumentendag 2011, een terugblik

Architect Paul van Hontem geeft uitleg bij Huize Bethlehem
Na afloop van de Open Monumentendag wordt door het Open Monumentendagcomité altijd een evaluatieformulier uitgedeeld aan de deelnemende monumentenbeheerders. Hierop kunnen zij aangeven hoeveel bezoekers zij hebben ontvangen, waar de bezoekers vandaan kwamen, de leeftijd van de bezoekers en welke waardering die de bezoekers en de beheerders zelf geven aan de Open Monumentendag (organisatie, openstelling, informatieverstrekking). Zo kan het comité te weten komen of de inspanningen gewaardeerd worden of dat er een andere richting gezocht moet worden.
De ontvangen evaluaties van dit jaar laten zien dat zowel de zaterdag als de zondag goed bezocht zijn. Locaties die buiten het centrum liggen hebben het op zondag drukker dan op zaterdag.
De bezoekers komen uit Nijmegen zelf, uit de regio maar ook van buiten de regio.
Ten opzichte van andere jaren is te zien dat de gemiddelde leeftijd daalt en dat er meer gezinnen op het evenement afkomen. Uit de evaluatie valt af te lezen dat monumenten die een activiteit aanbieden (rondleiding, speurtocht, lezing) doorgaans meer bezoekers ontvangen dan monumenten die alleen een openstelling regelen.
Dat de Open Monumentendag 2011 in Nijmegen goed gewaardeerd werd blijkt wel uit het rapportcijfer dat gegeven werd: een 8,2.

Natuurlijk heeft het comité niet alleen maar lof ontvangen. Zo bleek bijvoorbeeld een enkel monument gesloten terwijl aangekondigd was dat het open zou zijn. Of kon niet iedereen met díe rondleiding mee die hij/zij uitgezocht had omdat het aantal personen dat meemocht beperkt was.

Al met al vindt het comité het Open Monumentenweekend 2011 weer zeer geslaagd en inmiddels zij we alweer begonnen met de organisatie van de Open Monumentendag 2012 waarvan ik alvast kan laten weten dat het thema ‘groene monumenten’ is.

Hopelijk tot dan!

Geen opmerkingen: