donderdag 15 december 2011

Nijmeegse foto’s van prof. Van der Grinten

Op 11 oktober 2009 overleed emeritus hoogleraar Evert van der Grinten, geboren op 5 mei 1920 in Venlo. Prof. dr. Evert F. van der Grinten was hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen in de periode 1962-1977. Prof. Van der Grinten had als een van de eersten in Nederland belangstelling én waardering voor de negentiende-eeuwse architectuur. Tot zijn studenten behoorden o.m. Gerard Lemmens, voormalig directeur van het Nijmeegs Museum ‘Commanderie van St. Jan’, en Guido de Werd, tot vorig jaar directeur van Museum Kurhaus in Kleef.

De documentatie van prof. Van der Grinten, die zich overigens niet beperkt tot het Nijmeegse, maar ook de negentiende-eeuwse architectuur in andere plaatsen in Nederland bestrijkt, is ondergebracht bij het Centrum voor Kunsthistorische Documentatie (CKD) van de Radboud Universiteit Nijmegen. 

Panden aan de Fransestraat, daterend uit ca. 1890.
Foto: E.F. van der Grinten, 1971.
Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen
De nalatenschap van Van der Grinten bestaat voor een groot deel uit foto’s van negentiende-eeuwse Nijmeegse panden die hij gebruikte voor zijn publicaties. Zo schreef hij in 1980 Nijmegen, benedenstad. Beschrijving van een grotendeels verdwenen stadsgedeelte aan de Waal, waarin veel foto’s van zijn hand zijn opgenomen. Hetzelfde geldt voor artikelen die hij publiceerde over winkelpuien en gietijzeren deurhekken.

In 2005 presenteerde het Regionaal Archief Nijmegen Historisch Nijmegen in kaart. Een van de weergaveopties in deze digitale atlas zijn foto’s van negentiende-eeuwse panden in de Nijmeegse binnenstad, gemaakt door prof. Van der Grinten en voor dit doel welwillend ter beschikking gesteld door het CKD.

Gevel van Molenstraat 44, daterend uit ca. 1875.
Foto: E.F. van der Grinten, 1972.
Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen
Dankzij de bemiddeling van Gerard Lemmens heeft het archief onlangs een collectie foto’s van negentiende-eeuwse architectuur in Nijmegen kunnen verwerven, die prof. Van der Grinten in de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw heeft gemaakt. De collectie, die uit ca. 1000 afdrukken bestaat, is aan het archief geschonken door zijn weduwe, mevrouw M. van der Grinten-Heslenfeld. Het archief is haar zeer erkentelijk voor deze geste, temeer daar mevrouw Van der Grinten tevens de rechten van de foto’s aan het archief heeft overgedragen.

De foto’s, die goed zijn gedocumenteerd, zullen door het archief worden gescand en beschreven, zodat zij naar verwachting in 2012 via de beeldbank raadpleegbaar zullen zijn.

Geen opmerkingen: