maandag 28 november 2011

Boek De Gezonde Woning is er!

Vrijdag 24 november 2011, 100 jaar en twee maanden na oprichting van woningbouwvereniging De Gezonde Woning, vond in Museum Het Valkhof de presentatie plaats van het boek De Gezonde Woning van Rob Wolf. Dit boek dat uitgegeven is bij Vantilt sluit mooi aan bij de tentooonstelling De Gelukkige Huurder waarvan het deel over wonen in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis te zien is.

"In De gezonde woning", zoals de uitgever het op zijn website vermeldt, "laat Rob Wolf zien hoe de woonstad Nijmegen in twee golven een nieuw gezicht kreeg. Daarnaast gaat hij in op de grote veranderingen die corporatiewijken hebben ondergaan. Woonden er eerst bijna uitsluitend autochtone gezinnen, nu zijn ook alleenstaanden, studenten, asielzoekers, gehandicapten en nazaten van gastarbeiders ruimschoots vertegenwoordigd. Niet alleen de samenstelling van de wijken, maar ook het woongedrag van de inwoners veranderde in de afgelopen honderd jaar ingrijpend en daarmee ook de strategie van de corporaties."

Het boek biedt inzicht in de brede sociale problematiek van de woningbouwverenigingen. Tegelijk, en dat is een grote verdienste van auteur Rob Wolf, weet het met het mooi beeldmateriaal en door het etaleren van talrijke 'kleine geschiedenissen' ook een fraaie en herkenbare sfeertekening te geven.Weer is dankzij dit boek een stukje van het Nijmeegse verleden verbeeld.
Het boek is in de boekhandel verkrijgbaar en ook te koop op de locaties waar de duotentoonstelling De Gelukkige Huurder te zien is, dus bij het ACN en bij het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Loop binnen bij ACN en het Huis. De toegang is gratis.

Geen opmerkingen: