dinsdag 4 oktober 2011

De Canon van Nijmegen gaat internationaal - 2

In juni 2010 werd ik gebeld door mw.drs. Cinzia Mancini, beëdigd vertaalster Italiaans en docente Italiaans aan het talenlab van de Radbouduniversiteit. Zij had met haar vertaalgroep, op initiatief van historicus dr. Jan Brabers, de Canon van Nijmegen vertaald in het Italiaans. Of de gemeente hier misschien belangstelling voor had? Zo'n mooi burgerinitiatief laat je toch niet lopen was mijn eerste gedachte. En wat geweldig als straks heel Italië die boeiende lemma's over de hoogtepunten van de Nijmeegse geschiedenis kan lezen en vervolgens ter plekke komt kijken. Een kans voor onze stad!

Na intern gemeentelijk overleg, en in samenspraak met Froukje van Dooren van Uitgeverij Van Tilt en prof. dr. Dolly Verhoeven, die voor de eindredactie van de oorspronkelijke Canon verantwoordelijk was, besloot de gemeente dit initiatief te omarmen en aan mw. Mancini de opdracht te geven om via haar netwerk de Canon ook te laten vertalen in het Frans, het Duits en het Engels.

Van aanvang af was het helder dat een gedrukte uitgave financieel niet haalbaar en niet zinvol zou zijn. Op initiatief van het Regionaal Archief Nijmegen werd besloten tot digitale publicatie. En zo werd vorige week de website van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis verrijkt met veel informatie over de geschiedenis van onze stad in een aantal voor het toerisme in de stad relevante talen.
Diezelfde dag bood burgemeester de Graaf aan 50 ambassadeurs en diplomaten een proeve van de vertalingen aan in de vorm van een gedrukte Engelse versie. Aan ons nu de schone taak om de digitale versies wereldwijd te verspreiden. Wie doet er mee?

Geen opmerkingen: