donderdag 20 oktober 2011

Nieuwe oude foto's uit Beuningen en de regio

Smid en fotograaf G.M. Burgers
Coll. Burgers nr. 328
Een van de omliggende gemeenten waarvan het Regionaal Archief Nijmegen het archief en een bescheiden collectie foto’s beheert is de gemeente Beuningen. De fotocollectie van Beuningen is onlangs uitgebreid met een bijzondere serie van ruim 400 glasnegatieven met bijbehorende fotoafdrukken. De opnamen dateren van ca. 1900 – 1940 en zijn gemaakt door G.M. Burgers, die toentertijd een smederij in Beuningen had. De collectie bevat de tot nu toe oudst bekende foto’s van Beuningen.

Hoewel Burgers kennelijk een amateurfotograaf was, verrassen de opnamen door hun opmerkelijk goede kwaliteit. De plaatjes geven niet alleen een uniek beeld van Beuningen zelf, maar ook van het dagelijks leven in die tijd. Overigens zijn de foto’s niet uitsluitend in Beuningen gemaakt, maar vinden we eveneens beelden van Weurt (de sluis), Ewijk, Heumen, Wijchen en Bergharen. Ook stoomschepen op de Waal komen voorbij.


Prot. Chr. Zangvereniging 'Halleluja', Beuningen, ca. 1910
Coll. Burgers, nr. 15

Burgers fotografeerde uiteenlopende soorten mensen. Zo maakte hij statieportretten van gegoede burgers en legde hij de ‘gewone man’ vast in zijn dagelijkse beslommeringen. Ook heeft hij veel groepsfoto’s gemaakt, bijv. van verenigingen. De manier waarop dergelijk materiaal is gedocumenteerd zorgt nog wel eens voor problemen, maar gelukkig zijn hier in veel gevallen de namen van de geportretteerde personen bekend. Na het overlijden van G.M. Burgers is de collectie beschreven door zijn zoon Frans, die gemeenteontvanger in Beuningen was. Na diens overlijden zijn de negatieven overgegaan naar Gerard Burgers in Batenburg, wiens nicht momenteel ook werkzaam is bij de gemeente Beuningen. Door haar bemiddeling heeft de gemeente Beuningen deze zeer bezienswaardige serie glasnegatieven kunnen aankopen, zo vertelt ons de co√∂rdinator documentaire informatievoorziening van de gemeente Beuningen, John Verploegen.

De glasnegatieven zijn overgebracht naar het Regionaal Archief Nijmegen, waar ze zullen worden bewaard. Eerst worden de negatieven schoongemaakt en gescand. Vervolgens zal de collectie worden ingevoerd in de beeldbank, zodat deze belangrijke aanvulling op het fotomateriaal uit de regio in de loop van 2012 door iedereen via internet kan worden bekeken.

Geen opmerkingen: