maandag 24 oktober 2011

Francia Media, bakermat van Europese cultuur

De gemeente Nijmegen neemt deel aan het Europese project ‘Francia Media’. Francia Media ontstond in 843 bij het verdrag van Verdun, toen het voormalige rijk van Karel de Grote in drie delen werd opgesplitst: Oost-Francië, het latere Duitsland; West-Francië, het latere Frankrijk en daartussen Midden-Francië of Francia Media. Het Karolingische middenrijk strekte zich uit over een smalle strook Europa die de Noordzee met de Middellandse Zee verbond, van het huidige Nederland tot Midden-Italië. Hoewel de politieke geschiedenis van Francia Media maar enkele decennia duurde, was het culturele, economische, maatschappelijke en sociale belang groot. Het gebied omvatte immers de belangrijkste noord-zuidhandelsroute van het vroegmiddeleeuwse Europa en is nog steeds de voornaamste transitzone, ook wel de blue banana genoemd.

Tien Europese landen geven de komende vijf jaar vorm aan het project Cradles of European Culture (Bakermatten van Europese cultuur), Francia Media. Het doel van het project is om de bevolking meer bij Europa te betrekken door het gezamenlijke verleden te tonen van een groot aantal Europese landen in de periode van de vroege middeleeuwen en de inwoners hiervan bewust te maken. Om dit doel te bereiken werken cultuurhistorici uit de diverse deelnemende landen intensief samen en maken daarbij letterlijk grensoverschrijdende producten zoals een internationale tentoonstelling en een cultuurhistorische route.

De ruggegraat van het project wordt gevormd door een Europese erfgoedroute langs belangrijke locaties van Francia Media. Hiervoor zijn tien plekken voorgedragen (ieder land één). Behalve een Oost-Vlaamse kerk zijn dit onder meer (delen van) de historische binnensteden van Ravenna (IT) en Soest (DUI), de abdij van Montmajour bij Arles en de Praagse Burcht. In Nederland is het Valkhof geselecteerd. Verder komt er rondom de site een wetenschappelijk, educatief en publiek programma van onderzoek, rondleidingen, tentoonstellingen e.d. Het project is gestart op 1 november 2010 en duurt tot 31 oktober 2015.

Geen opmerkingen: