donderdag 22 september 2011

Nijmeegse oorlogskranten

Sinds 2005 is via de internetpagina van het Regionaal Archief Nijmegen de Gelderlander van 1856 tot 1956 te bekijken en doorzoeken. In de studiezaal kunnen ook de latere jaargangen geraadpleegd worden op de computer. Momenteel werken we hard aan het digitaal beschikbaarstellen van een andere Nijmeegse krant: de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant (PGNC). Over enkele maanden zullen de jaargangen van 1814 tot 1906 via internet te vinden zijn en we zijn bezig om volgend jaar in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek de resterende jaren (tot en met 1944) te digitaliseren.

Bij de inventarisatie van de Nijmeegse oorlogskranten kwam 22 september 1944 als een bijzondere datum naar voren. Op deze dag verschenen namelijk de eerste kranten na de bevrijding van Nijmegen. Terwijl De Gelderlander in maart 1942 gedwongen was te stoppen, officieel vanwege papierschaarste, was de PGNC wel blijven verschijnen tijdens de bezetting, nog tot kort voor de bevrijding. Vanaf 17 maart 1942 gebeurde dit onder een iets andere titel: Provinciale Geldersche Courant: Nijmeegsche Courant. Een aantal van deze oorlogskranten uit de jaren 1941-1942 is nu al te zien via de krantenwebsite van de KB.

Op 22 september 1944 verschenen er voor het eerst weer twee kranten in Nijmegen: De Gelderlander en de Nijmeegsche Illegale Pers. Onze exemplaren van De Gelderlander van deze datum waren in zo'n goede staat dat we even twijfelden of we niet met een latere heruitgave te maken hadden. De Gelderlander had op dat moment duidelijk over beter papier de beschikking.

 

De Nijmeegsche Illegale Pers verscheen slechts twee dagen en werd op 25 september 1944 vervangen door het Nijmeegsch Dagblad. Beide waren onder hoofdredacteurschap van A. Lammerts van Bueren die in 1942 was opgestapt bij de PGNC. Door papierschaarste kwamen er in september 1944 nog enkele gemeenschappelijke uitgaven maar vanaf oktober gingen De Gelderlander en het Nijmeegsch Dagblad hun eigen weg, met de laatste als de opvolger van de vooroorlogse PGNC.

Geen opmerkingen: