donderdag 15 september 2011

Kruisridders op de Korenmarkt

 
Op de Korenmarkt zijn door de archeologen van de gemeente Nijmegen resten gevonden van de lang geleden verdwenen St. Janskapel. Drie grafkelders die ooit in de kapel lagen en verschillende graven van het kerkhof eromheen zijn tevoorschijn gekomen. Op de Korenmarkt komt een klein park, vandaar dat de straatstenen zijn weggehaald.
De kapel hoorde bij de Commanderie dat aan het eind van de 12e eeuw als hospitaal werd gebouwd met ruimte voor kloosterlingen en pelgrims. Graaf Alardus en zijn vrouwe Uda waren de stichters. In 1214 werd het huis toegewezen aan de Johannieters, een militaire kloosterorde die net als de Tempeliers het Heilig Land hielpen veroveren en verdedigen. Deze kruisridders moesten van adellijke afkomst zijn. In de 16e eeuw leidde de orde een kwijnend bestaan, zodat de katholieke kapel onderkomen werd voor de protestantese diensten. Daarna deed de kapel zelfs dienst als vleeshuis en opslagplaats. In 1650 werd besloten de kerk die dan al in verval is, af te breken en op het terrein een plein of een markt te maken, de Korenmarkt.


Bij de opgraving blijken de graven dicht onder de straat te liggen, wat erop wijst dat er minstens 1,5 m van de grond is afgegraven. Er zijn aanwijzingen dat het afgraven rond 1830 heeft plaatsgevonden. De kapel moet hoger hebben gestaan dan het bijbehorende huis: dat hoort ook zo, kerken en kapellen werden op hoge punten in het landschap gebouwd.
Op het moment wordt onderzocht hoe de grafkelders zichtbaar kunnen blijven in het parkje. De kruisridders uit de middeleeuwen krijgen dan weer een plaats in het moderne Nijmegen.

                                                                                                                                    De grafkelders

Geen opmerkingen: