dinsdag 13 september 2011

Calques van architect Estourgie restaureren

“Kan ik inventarisnummer .. van het archief van architect Charles Estourgie inzien?” Dit is de vraag die flink wat werk voor het restauratie-atelier met zich mee kan brengen.

Het archief van Estourgie is ondergebracht bij het Regionaal Archief Nijmegen waar het, onder ideale klimaatomstandigheden in zuurvrije verpakking, wordt bewaard. Het merendeel van de tekeningen is echter heel moeilijk raadpleegbaar. Het betreft bouwtekeningen op calqueerpapier. Deze zitten opgevouwen in dozen en slechts mondjesmaat heb ik de afgelopen jaren kans gezien een aantal van deze objecten te conserveren. Dit conserveren houdt het volgende in: het voorzichting uitvouwen van de tekening, het reinigen, scheuren repareren en het uiteindelijke ‘vlakken’ waarna de tekening plano geborgen kan worden.

De meeste mensen hebben wel ooit calqueerpapier gezien maar zijn zich niet bewust van de bijzondere, maar ook kwetsbare eigenschappen van dit papier. Het werd o.a. heel veel gebruikt voor het maken van bouwtekeningen. Er zijn meerdere manieren om transparant papier te maken en er ontstaan dan ook verschillende soorten papier die een aantal eigenschappen gemeenschappelijk hebben. Ten eerste is natuurlijk de doorschijnendheid van belang, dit was nodig om gemakkelijk kopieën te kunnen maken. Deze kopieën zijn veelal blauwdrukken. Daarnaast zijn de fysieke eigenschappen van het papier anders dan die van gewoon papier. Doordat de vezels langer zijn gemalen, zijn deze korter geworden en is het papier breekbaarder. Naarmate het papier ouder is, wordt het bijna bros waardoor je bij uitvouwen van tekeningen heel erg voorzichtig moet zijn. Verder is het papier erg vochtgevoelig waardoor het moeilijker te behandelen is.

Ik ben in afwachting van een verdere specificatie van de vraag en ga dan de tekeningen bekijken en inventariseren hoeveel tijd het gaat kosten de tekeningen zodanig te conserveren dat ze eventueel ook gescand kunnen worden.

Geen opmerkingen: