dinsdag 21 juni 2011

Nijmegen in oude drukken, 1781-1800

Nijmegen en de Valkhofburcht, gezien vanuit Lent, in 1796.
Foto van een tekening van Hendrik Hoogers
(Regionaal Archief Nijmegen, fotocollectie F34702)
Voor wie de geschiedenis van Nijmegen en omgeving wil bestuderen, is de bibliotheek van het Regionaal Archief Nijmegen een ideaal startpunt. Zij telt nu ruim 21.000 titels en is, zeker voor publicaties vanaf het eind van de negentiende eeuw, tamelijk volledig. Voor zeldzame oudere drukken is men vaak aangewezen op andere bibliotheken, zoals de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en de universiteitsbibliotheken van Amsterdam en Leiden. Sinds kort presenteren deze drie bibliotheken 10.000 boeken uit de periode 1781-1800 op de gezamenlijke website http://www.earlydutchbooksonline.nl/.

De site biedt de mogelijkheid om al die boeken full text te doorzoeken. Zoeken op ‘Nijmegen’, ‘Nymegen’ en ‘Nimwe(e)gen’ levert vele honderden titels op over de meest uiteenlopende onderwerpen. En daar zitten pareltjes tussen. Bijvoorbeeld een lofzang op Nijmegen van een onbekende Hollandse reiziger uit 1784. In zijn Vermaakelyke reizen, door het grootste gedeelte van het Duitsche Ryk; gedaan in den jaare 1782 en 1783 toont hij zich verrukt over de Waalstad, "de mooiste, plaisanste, grootste, volkrijkste, en levendigste stad van de provintie Gelderland." Voor hem is er maar één stad die met Nijmegen kan wedijveren, en dat is Maastricht: "Ja, indien ik een stad ter wooning moesten uitkiezen (…) en ik kondde teffens mijn ligchaam verdeelen, zo zoude ik wel wenschen, met mijne eene helft in Nimweegen te woonen, en met mijn andere helft in Maastricht."

Benieuwd naar de rest van het reisverslag of naar andere boeken uit de periode 1781-1800 waarin Nijmegen voorkomt? Je zoektocht begint hier.

Geen opmerkingen: