donderdag 9 juni 2011

Archeologie is meer dan graven

Archeologie heeft voor de buitenstaander nog altijd een romantisch en soms helaas een beetje nuffig karakter. Vanaf de putrand gezien zijn er vaak veel mensen bezig die héél nauwkeurig en héél geconcentreerd aan het werk zijn. Maar bijna niemand beseft wat er allemaal moet gebeuren voordat al die mensen in een opgravingsput hun “ding” kunnen doen.

Eerst maken we een offerte, we werken immers niet voor niets… Zodra we een opdracht hebben, kunnen we met de voorbereidingen starten; een keet, container en mobiel toilet moeten worden geregeld. De graafmachine wordt besteld en in ons depot worden alvast de gereedschappen klaargezet. Wie gaat deel uitmaken van het veldteam? We vragen kaarten op waarop kabels en leidingen zijn aangegeven die we moeten vermijden.

Als de opgraving dan echt loopt moet er personeel en materieel gehaald en gebracht worden, vondsten worden afgevoerd naar het depot en de senior archeoloog komt regelmatig langs om aanwijzingen te geven over hoe en waar precies op te graven.

Na afloop van het veldwerk worden de vondsten gewassen en bekeken en tot slot zijn we wettelijk verplicht om van een elke opgraving een wetenschappelijk rapport te maken. Dus achter een opgravingsteam gaat nog een hele organisatie verborgen die zich bezighoudt met het regelwerk en de financiën rondom opgravingen .

En zo voeren we op jaarbasis vele tientallen projecten en projectjes uit, waarbij we een omzet van meer dan een miljoen euro realiseren. Met alle bezuinigingen binnen de gemeente en de concurrentie rondom ons heen moge het duidelijk zijn dat het voor ons bureau steeds belangrijker wordt om deze werkzaamheden zo efficiënt en slim mogelijk uit te voeren!

Marius van Dam

Geen opmerkingen: