woensdag 18 mei 2011

Zeldzaam plafond in monument


Onlangs is er een bijzondere vondst gedaan in het pand van de voormalige Coöperatieve Winkelvereniging “Eigen Hulp” aan het Mariënburgplein, waar thans de winkels Lundia, Intens en Eclips in zijn gevestigd. In het Lundiagedeelte bleek namelijk achter het verlaagde plafond het originele plafond van plaatstaal nog aanwezig te zijn. Ook in de winkel van Intens bleek het plafond van plaatstaal te zijn. In heel Nederland zijn maar negen van dit soort plafonds bekend, waarvan vijf in één huis in Aalten en verder één in Amsterdam, Franeker, Haarlem en Lochem. Alle plafonds dateren uit de periode 1900-1910. Een plafond van plaatstaal is samengesteld uit gewalste of geperste dunnen plaatjes met ornament. Ze werden op houten latwerk bevestigd en met een verflaag afgewerkt. Eigen Hulp is gebouwd in 1908 en het plafond dateert daarom waarschijnlijk ook uit dit jaar.

De eerste coöperatie werd in 1760 in Groot-Brittanië door arbeiders opgericht om gezamenlijk levensmiddelen in te kopen. Het totstandkomen van coöperatieve bewegingen in Nederland hangt nauw samen met de socialistische beweging. De Coöperatieve Winkelvereniging “Eigen Hulp” is op 30 april 1878 in Den Haag opgericht. Het betrof een landelijke ambtenarencoöperatie. Al snel kwamen ook in andere plaatsen Eigen Hulp-winkels tot stand, zo ook in Nijmegen.

Het Eigen Hulp-gebouw in Nijmegen is in 2001 gemeentelijk monument geworden. Binnenkort zullen de winkels van Lundia en Eclips gerenoveerd worden. De huidige puien zullen vervangen worden door puien naar het oorspronkelijke ontwerp. De indeling van de oorspronkelijke puien zal worden teruggebracht. Daarnaast wordt de later aangebrachte verf op de gevels verwijderd. Achter de verflaag boven de winkelpui van Intens blijkt de oorspronkelijke tekst “Coöperatieve winkelvereniging Eigen Hulp” nog aanwezig te zijn. Er wordt bekeken of ook deze verflaag verwijderd kan worden.

Geen opmerkingen: