woensdag 20 april 2011

Nijmegen beursgenoteerd

Op 14, 15 en 16 april vond in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch de Restauratiebeurs plaats. Dat is dé vakbeurs voor iedereen die geïnteresseerd is in monumenten en de instandhouding ervan. Op de beurs waren tal van bedrijven en organisaties aanwezig die zich op een of andere manier met monumentenzorg bezig houden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Nationaal Restauratiefonds, aannemers, architecten en productleveranciers.

De gemeente heeft een belangrijke rol binnen de monumentenzorg. Niet alleen als vergunningverlener, maar ook als algemene vraagbaak en kennisinstituut. De gemeente mag dan ook niet ontbreken op de beurs. De rol van de gemeente wordt tijdens de Restauratiebeurs vertegenwoordigd door de Federatie Grote Monumentengemeenten, een informeel netwerk van ambtenaren monumentenzorg uit gemeenten met meer dan 200 rijksmonumenten. Nijmegen is ook bij dat netwerk aangesloten en namens Nijmegen heb ik zelfs zitting in het bestuur van die federatie. Eén van mijn bestuurstaken is de organisatie en coördinatie van de deelname aan de beurs die één keer per twee jaar plaatsvindt.

De beursstand van de Federatie Grote
Monumentengemeenten op het Kennisplein
van de Restauratiebeurs

Dit jaar was de beursstand ingericht met een grote landkaart waarop alle aangesloten gemeenten waren gemarkeerd met daaromheen markante monumenten uit die 55 gemeenten. De afbeeldingen waren verwerkt in een prijsvraag waarbij tien monumenten in de juiste gemeente gepositioneerd moesten worden. Er zijn totaal ruim 200 inzendingen geweest waarvan er bijna 70 foutloos waren. Onder de goede inzendingen is een aantal kleine prijzen verloot die beschikbaar zijn gesteld door de gemeenten.

De drie beursdagen zijn vermoeiend maar het is wel heel leuk om te doen. Je praat met mensen uit alle windstreken over uiteenlopende zaken en keer op keer blijkt dat Nijmegen een heel bekende stad in monumentenland is. De Donjon (nu het Uitkijkkonijn) en Plein 1944 zijn nog steeds de meest bekende onderwerpen en ik ben daarover diverse keren uitvoerig bevraagd. Ik ben benieuwd wat ik er in 2013 over kan vertellen, want dan is de volgende restauratiebeurs.

Geen opmerkingen: