maandag 11 april 2011

Examentraining op het Archief


Scholieren druk in de weer met archiefstukken. Foto: Henk Rullman
Begin april kwamen er net als in voorgaande jaren vier HAVO 5-klassen van het NSG Groenewoud naar het Archief om te oefenen voor hun eindexamen geschiedenis. Na een kleine rondleiding in het Archief gingen de leerlingen zelf aan de slag met originele bronnen. Er lagen een aantal archiefstukken klaar die betrekking hebben op de tijdvakken 8, 9 en 10. De bedoeling van de examentraining was dat de leerlingen de geselecteerde archiefstukken aan één van de tijdvakken toewezen en beoordeelden op vaardigheden als objectiviteit, tijdgebondenheid en representiviteit. Geen eenvoudige oefening, maar wel een opdracht die jaar in jaar uit als nuttig wordt ervaren.

Dit jaar willen we de selectie van archiefstukken digitaal aanbieden op onze site, zodat ook andere scholen en scholieren er hun voordeel mee kunnen doen. We beginnen met het scannen van de mooie voorbeelden uit de tijdvakken 8, 9 en 10 en breiden dit gaandeweg uit naar eerdere tijdvakken. Op termijn willen we ook archiefstukken scannen die goed passen bij de Canon van de Nijmeegse Geschiedenis. Het streven is om voorbeelden van documenten op onze site te zetten die zowel representatief zijn voor de tijdvakken als voor de canonvensters.

Suggesties zijn welkom!

1 opmerking: