maandag 28 maart 2011

Nieuwe monumenten

In maart 2011 heeft het college de procedure gestart om elf gebouwen en complexen uit de wederopbouwperiode aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het gaat onder andere om het winkelpand waarin de H&M is gevestigd, de voormalige Centrumbioscoop in de Houtstraat en het bedrijfsverzamelgebouw met appartementen aan Plein 1944.

Momenteel loopt het belangenonderzoek. Dat houdt in dat alle eigenaren in de gelegenheid zijn gesteld om hun zienswijze ten aanzien van de bescherming kenbaar te maken. De uiterste datum hiervoor is gesteld op 30 april. Daarna worden alle reacties verzameld en zal er namens het college van B&W een reactie opgesteld worden. De volgende stap is dan dat het beschermingsvoorstel aan de raad wordt voorgelegd. De verwachting is dat de raad na het zomerreces een besluit kan nemen.
Centrum Bioscooop, Houtstraat

Geen opmerkingen: