dinsdag 29 maart 2011

Illustreer je blog of wiki met historische ANP foto’s

Op 28 maart jongstleden werd de nieuwe website ANP Historisch Archief Community gelanceerd. Op http://www.anp-archief.nl/ worden verhalen verzameld bij gebeurtenissen uit de 20ste eeuw. Op die manier wordt het nieuwsverleden van Nederland voorzien van sterk persoonlijke herinneringen.

De vraag die het publiek wordt gesteld is: het ANP was erbij, waar was jij? Bezoekers van de website kunnen zelf zoeken naar hun eigen nieuwsmomenten, bijvoorbeeld uit Nijmegen en omgeving, maar zich ook laten inspireren door thematische selecties van nieuws van toen, culturele gebeurtenissen, jubilea of bijzondere personen.

Helemaal mooi is dat een deel van de fotocollectie onder een Creative Commons licentie beschikbaar wordt gesteld. Dit maakt het mogelijk om foto’s voor niet-commerciële doeleinden, onder dezelfde licentievoorwaarden te hergebruiken. De vaak prachtige ANP foto’s kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden als illustratiemateriaal voor een blogbericht, of een wiki-artikel in het digitale Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Om te laten zien hoe je een foto kan hergebruiken en licenseren, heb ik dit bericht geïllustreerd met een mooi Nijmeegs voorbeeld.

Hopelijk doet een goed voorbeeld volgen en stellen meerdere persbureaus hun historische foto’s ter beschikking voor hergebruik.

Een medewerkster van de Rijkdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek puzzelt in december 1992 met stukjes van opgegraven helmen uit de Romeinse tijd. Op de voorgrond een van de ijzeren maskers die werd gevonden op het Kops Plateau in Nijmegen. | ANP, Herman Pieterse CC BY-NC-ND 2.0


Geen opmerkingen: