maandag 7 maart 2011

Het Archief verwerft archief van de Stichting Milieubeheer Nijmegen


De Ooij, een van de tonelen van de milieustrijd
(1930, foto Beeldbank Regionaal Archief Nijmegen)
Zoals je misschien al gelezen hebt in De Gelderlander van 1 maart jl. heeft het Regionaal Archief Nijmegen er weer een uniek particulier archief bij, namelijk dat van de Stichting Milieubeheer Nijmegen. Het archief wil het publieke geheugen van stad en streek borgen. Daarvoor is het van belang dat toekomstige generaties niet alleen via overheidsarchieven maar ook via particuliere archieven kennis kunnen nemen van het verleden. Met het nu verworven archief blijft de kennis over de strijd voor het behoud van het milieu goed bewaard.

Het archief probeert particuliere archieven binnen te halen op enkele duidelijke voorwaarden: de oorspronkelijke eigenaar moet deze al ordenen, beschrijven en ompakken. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers van de Stichting Milieubeheer is dat gelukt. Aan “de strenge eisen” die het archief  stelde (aldus De Gelderlander ) is prima voldaan. Een mooi voorbeeld van een win-winsituatie: het archief heeft er een interessant archief bij, de stichting weet dat het bij het Archief goed bewaard blijft en – zeker zo belangrijk - dat het voor iedereen toegankelijk wordt.

Geen opmerkingen: