donderdag 31 maart 2011

Bijeenkomst Wijkhistorisch Netwerk

Op vrijdag 25 maart organiseerde het Regionaal Archief Nijmegen een bijeenkomst voor mensen die geïnteresseerd zijn in en zich bezig houden met de geschiedenis van hun wijk. Wijkgeschiedenis leeft en het archief speelt graag een faciliterende rol in het levend houden van deze geschiedenis. Van foto’s, oude kaarten, film- en geluidopnamen tot bedrijfsarchieven: het archief herbergt een schat aan bronmateriaal over de geschiedenis van de eigen leefomgeving. Een twintigtal geïnteresseerden ging tijdens de geslaagde bijeenkomst in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis met elkaar in gesprek om van elkaar te horen wat er in de verschillende wijken met geschiedenis wordt ondernomen, waaraan behoefte is en waar er zo mogelijk samengewerkt kan worden.


Presentatie met inspirerende voorbeelden van het (her)gebruik van lokale geschiedenis elders:

Geen opmerkingen: