dinsdag 22 februari 2011

Treed in de voetsporen van Leon de Winter


Heeft u afgelopen zondag Verborgen Verleden gekeken met Leon de Winter? Leon ontdekte dankzij het zoekprogramma Nadere Toegangen in het notarieel archief van notaris Wiegand dat zijn voorouder Abraham de Winter in 1825 borg had gestaan. Tevens bleek uit de gevonden akte dat deze voorouder vleesslager van beroep was. Hieruit blijkt wel dat notariële archieven een welkome aanvulling kunnen zijn op het standaard stamboomonderzoek. Zij geven namelijk een blik in het dagelijks leven van onze voorouders.

Het Regionaal Archief Nijmegen is de laatste jaren druk bezig om alle notariële archieven, met behulp van vrijwilligers, online beschikbaar te maken. Op dit moment zijn een zestal vrijwilligers drukdoende repertoria van notarissen over te typen. Tevens zijn twee collega's bezig om de notarisarchieven, die al deels beschikbaar zijn via Nadere Toegangen, aan te vullen. Treed dus in de voetsporen van Leon de Winter en kijk regelmatig in de Nadere Toegangen van het archief.

Geen opmerkingen: