dinsdag 24 november 2015

Chatten met een archiefmedewerker.

Het archief biedt bezoekers tot het eind van het jaar de mogelijkheid om te chatten met medewerkers. Tijdens de proefperiode kunt u van dinsdag tot en met vrijdag tussen 13.30u en 16.30u via de chatfunctie op de Digitale Studiezaal direct online u vragen aan ons voorleggen.
Chatten maakt het voor ons mogelijk om direct uw vragen te kunnen beantwoorden. Het is sneller dan het sturen van een mail en biedt extra mogelijkheden ten opzicht van telefonisch contact. Zo kunnen links worden doorgestuurd en kunnen we u beter op weg helpen in de Digitale Studiezaal. Het chatten gaat niet ten koste van andere vormen van dienstverlening. Vragen kunnen ook via e-mail en de telefoon gesteld blijven worden en uiteraard blijft u ook van harte welkom in de studiezaal op het Mariënburg.
Naast de ruim zesduizend keer dat de studiezaal aan de Mariënburg het afgelopen jaar werd bezocht, wisten bezoekers om en nabij de 200.000 keer digitaal hun weg te vinden naar het Regionaal Archief Nijmegen. Chatten is een uitgelezen mogelijkheid om ook die bezoekers van dienst te zijn.
Het Regionaal Archief Nijmegen sluit met het aanbieden van chatten aan bij een landelijke trend. Zo kunnen bezoekers van bijvoorbeeld het Brabants Historisch InformatieCentrum en het Gelders Archief al geruime tijd chatten met archiefmedewerkers. Uit de ervaringen van de andere archiefdiensten en klantenonderzoek blijkt dat bezoekers van archieven het chatten zeer waarderen.
Bij een succesvolle test zal de chatfunctionaliteit een vaste plek krijgen op de Digitale Studiezaal. Tot die tijd is de chatfunctie te vinden op de startpagina van de Digitale Studiezaal. In het tijdsblok dat de chatfunctie beschikbaar is kan een bezoeker een gesprek starten door op de gelijknamige knop te drukken. Er opent dan een gespreksvenster. 
We zijn erg benieuwd wat u van deze extra dienstverlening vindt. Probeer het vooral een keer uit en leg digitaal uw vragen aan ons voor over het verleden van de stad. We staan graag voor u klaar!

maandag 9 november 2015

60 jaar stoppen voor rood licht

Een feestelijke viering blijft waarschijnlijk uit, maar vandaag is het precies zestig jaar geleden dat in Nijmegen het eerste verkeerslicht in gebruik werd genomen. Geloof het of niet, maar wat nu een alledaags object is, veroorzaakte destijds een hoop reuring in de stad.

Eigen foto
Het ’stoplicht’ heeft een lange geschiedenis. Op 10 december 1868 verscheen het eerste in Londen, als experiment. Het werkte op gas en bleek geen succes: na een jaar raakte een agent die de installatie bediende door een gaslek in de lamp zwaar gewond, waarna het gevaarte verdween. Cleveland (Ohio, VS) nam in 1914 het eerste elektrische verkeerslicht in gebruik, Den Haag had in 1928 de Nederlandse primeur (of was het Eindhoven?). In de jaren dertig verschenen de eerste verkeerslichten zoals wij ze kennen, met rood, geel en groen onder elkaar en aparte lichten voor voetgangers.

In Nijmegen was nog geen behoefte aan verkeerslichten. Het bescheiden wagenpark had vóór de Tweede Wereldoorlog nooit grote verkeersproblemen opgeleverd. De files die in de dertiger jaren voor de veerstoep bij de Waal stonden verdwenen met de opening van de Waalbrug in 1936. Omdat er zo weinig snelverkeer was, gebeurden er weinig ongelukken. De voorrangsregels voldeden. Maar begin jaren vijftig werd de auto ook voor de gewone Nederlander betaalbaar. Het gemotoriseerde verkeer groeide explosief, wat leidde tot opstoppingen en gevaarlijke situaties op belangrijke kruispunten.

Handmatige bediening
Op 12 oktober 1955 besloot de gemeenteraad een krediet van 160.000 gulden (ruim 72.000 euro) te verlenen voor het aanbrengen van automatische verkeerslichtinstallaties op zes kruisingen in de stad. Ze zouden worden geplaatst op de singels rond het centrum, op de Graafseweg en de St. Annastraat. Meest urgent was echter de kruising van Ziekerstraat, Molenstraat en Plein 1944 – tegenwoordig nota bene autovrij!

De gemeente koos voor de diverse kruisingen verschillende soorten verkeerslichten. Op het kruispunt Molenstraat-Ziekerstraat geschiedde de bediening handmatig door een verkeersagent, die midden op het plein naar eigen inzicht de lichten op rood of op groen zette. Op 9 november 1955 berichtte De Gelderlander dat deze installatie in gebruik was genomen. Burgemeester Hustinx nam op 3 januari 1956 een knipperverkeerslicht op de kruising Groenestraat-St. Annastraat in gebruik. En het eerste volautomatische verkeerslicht verscheen in april op de kruising van Groenestraat en Graafseweg. In juli werden drie installaties aan de Oranje- en St. Canisiussingel in werking gesteld. Zij hadden al drempels die het verkeersaanbod detecteerden en daarop konden reageren.

Door rood rijden
De verkeerslichten leverden aanvankelijk nieuwe problemen op. Waren automobilisten voorheen voorzichtig bij het naderen van kruisingen, nu reden zij bij groen licht vaak op volle snelheid door. Op de singels was onduidelijk of het verkeer op de ventwegen gelijktijdig mocht doorrijden.

In de volgende decennia verschenen verspreid door de stad steeds meer verkeerslichten, die de veiligheid leken te vergroten, maar de doorstroming van het verkeer niet altijd ten goede kwamen. Sinds de jaren negentig maken steeds meer verkeerslichten daarom plaats voor minirotondes. Op dit moment telt de gemeente nog 121 kruisingen met verkeerslichtinstallaties.

Verkeerslichten werden geleidelijk onderdeel van het straatbeeld, maar maken tot op de dag van vandaag vele tongen  los: over de verkeerde afstelling, te lange wachttijden, installaties die worden verwijderd en natuurlijk over door rood licht rijden. Want ook dat gebeurt al zestig jaar…

donderdag 29 oktober 2015

Geschiedenis en Frans - Een verrassende combinatie.

Enkele weken geleden kwam docent geschiedenis, Niek Saris van het Mondial College bij me met de vraag of het Regionaal Archief Nijmegen samen met hem, wilde werken aan een project voor 12 leerlingen Atheneum 4 met Frans of geschiedenis in hun pakket. Het centrale thema zou worden, de geschiedenis van Franse invloeden in Nijmegen door de eeuwen heen. Het belangrijkste uitgangspunt was dat de scholieren zelf op onderzoek moesten gaan naar die invloeden in onze archieven. Ik was meteen enthousiast. De verrassende combinatie van de vakken Frans en geschiedenis leverde genoeg inspiratie op.
Samen besloten we om vier onderwerpen te kiezen:
Convent de Notre Dame aan de Dobbelmannweg achter de Groenestraatkerk RAN F16134


De Franse kloosterorde Les Filles de la Sagesse. Over de rol van de Franse kloosterorde Les Filles de la Sagesse in het Katholieke onderwijs in Nijmegen. Denk aan de oprichting van de kweekschool  voor meisjes aan de Groesbeekseweg en het Frans pensionaat Notre Dames des Anges in Ubbergen.Franse taal- en cultuurinvloeden in de Nijmeegse kranten. In advertenties in kranten werd veelvuldig gebruik gemaakt van Franse namen voor allerlei producten, instellingen en beroepen.

De Waalse kerk. De geschiedenis van de Franstalige protestantse geloofsgemeenschap in Nijmegen. Het ontstaan daarvan en van de kerk aan de Franse plaats.
Archiefkist en collectebus Église Wallonne. RAN. Archief Waalse Gemeente. inv. 78 en 79.
(Foto: Paul van der Flier)

Franse invloed op regelgeving en wetgeving. De introductie van de burgerlijke stand. De naamsaanneming. De huisnummering. Het  kadaster en de militaire dienst. 

Rondleiding.
Dinsdag 20 oktober was het zover. Nadat de leerlingen ‘s morgens binnendruppelden  met hun docenten Niek Saris (Geschiedenis) en Ankie de Jonge (Frans), verzorgde ik allereerst een rondleiding van een uur. Uiteraard liet ik veel authentiek bronnenmateriaal zien. Het enthousiasme van de leerlingen en docenten werd niet onder stoelen of banken gestoken.

Introductie huisnummers. 1817. RAN. Secretarie Gemeente Nijmegen (1810-1946) inv. 40141.
(Foto: Paul van der Flier)
Aan de slag.

Aangestoken door het archiefvirus gingen de leerlingen daarna zelf aan de slag. Tot 14:00 werd er driftig gezocht in de digitale studiezaal met behulp van computers, laptops en tablets. Microfiches werden gescand. Kranten en foto’s gedownload.
In de Cloud werd ondertussen geconcentreerd gewerkt aan verslagen en presentaties.
Tijdens de gemeenschappelijke evaluatie na afloop bleek dat het bezoek voor iedereen een fantastische ervaring was. Zowel leerlingen als docenten waren enthousiast over de dag en gaven aan graag terug te komen. En ik..., ik bleef geïnspireerd achter. Hoeveel mogelijkheden zijn er niet, voor nog meer verrassende combinaties van vakken en onderwerpen? Geschiedenis en biologie, geschiedenis en aardrijkskunde, geschiedenis en economie...


Wordt vervolgd…

dinsdag 20 oktober 2015

Open archieven, open data

Al geruime tijd wordt er door vrijwilligers en medewerkers van het Regionaal Archief Nijmegen gewerkt aan de nadere ontsluiting van interessante bronnen voor genealogisch onderzoek. Intussen zijn er al veel namen uit de Nijmeegse DTB-boeken te vinden in de Digitale Studiezaal. Het betreft doopregisters, huwelijksregisters en begraafregisters van verschillende religieuze groeperingen uit de periode van ongeveer 1600 tot aan de invoering van de burgerlijke stand.
Foto: Renier van de Giessen

Deze gegevens zijn nu niet meer enkel beschikbaar via de eigen website van het Regionaal Archief Nijmegen, maar ook als open data. Dat betekent dat de gegevens niet alleen in onze database berusten, maar dat ze ook kunnen worden gebruikt door andere partijen (zoals ontwikkelaars). Om de gegevens goed beschikbaar te kunnen stellen is gebruik gemaakt van het zogenaamde A2A-model, het datamodel dat ook wordt gebruikt door WieWasWie. Dit datamodel zorgt ervoor dat de genealogische gegevens uit onze database geschikt zijn voor uitwisseling en hergebruik, dat er ook daadwerkelijk sprake is van open data.

Wat levert het op? Het idee achter open data is dat andere partijen interessante, nieuwe toepassingen bedenken voor de gegevens in kwestie. Een gevolg kan ook zijn dat de oorspronkelijke gegevens worden verrijkt met nieuwe gegevens. Zo heeft Open Archieven de dataset al geïmporteerd en kunnen voorzien van links naar scans op FamilySearch. Door gegevens open te stellen als open data, kunnen ook mogelijke fouten of inconsistenties in de data worden opgemerkt; analyses daarvan kunnen vervolgens worden gebruikt om de database van het RAN te verbeteren.

Op de website van Open Cultuur Data kunnen meer datasets van het RAN worden gevonden, waaronder de onlangs aan de Open Cultuur Data-api toegevoegde dataset van affiches (scans en metadata) van poppodium Doornroosje. De affiches staan al langere tijd op Flickr, maar zijn ook beschikbaar als open data. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid heeft hier al gebruik van gemaakt voor een interactieve tentoonstelling.

woensdag 14 oktober 2015

De archiefbibliotheek verzamelt... en verkoopt!

Na tweeënhalve maand werd het wel weer eens tijd voor een update van de aanwinsten voor de bibliotheek van het Regionaal Archief Nijmegen. Waarom deze zolang op zich liet wachten? Daarover straks meer.

Verzameld
Eind augustus ontvingen we een bijzonder setje publicaties: de oorlogsdagboeken van S.C. Wagenmaker en zijn zoon Frits. Het gezin Wagenmaker bewoont tijdens de Tweede Wereldoorlog een herenhuis aan de Oranjesingel. Als de bevrijding in september 1944 op handen is begint vader, directeur van een grindhandel, een dagboek bij te houden. De dan 13-jarige Frits volgt zijn voorbeeld, maar het spreekt voor zich dat beiden een verschillende kijk hebben op het oorlogsgebeuren. In de dagboeken komt duidelijk naar voren dat de Nijmegenaren tijdens de zogenoemde frontstadperiode zo goed en zo kwaad als het gaat hun gewone leven proberen voort te zetten. Houd onze weblog in de gaten, want dit najaar schrijft mijn collega Paul meer over de dagboeken.

Verder hebben we de afgelopen maanden de volgende publicaties opgenomen:

Een pagina uit het te veilen boek De Jaargetijden
uit 1871
In de verkoop
De laatste maanden ben ik druk doende geweest met de voorbereidingen voor een grote boekenverkoop, daarom liet dit blogbericht een tijdje op zich wachten. De archiefbibliotheek wordt flink uitgedund en daar kunt u uw voordeel mee doen!

Op zaterdag 24 oktober van 13.00 tot 16.30 uur, tijdens het evenement 024geschiedenis, vindt in de studiezaal van het archief een boekenmarkt plaats. Een kleine 2000 boeken, brochures, affiches en audiovisueel materiaal gaan in de verkoop. Het zijn publicaties die wij (meer dan) dubbel hebben of die inhoudelijk niet meer in ons collectieprofiel passen. De opbrengst komt ten goede van het restauratieproject van het middeleeuwse gebedenboek van Maria van Gelre.

Het zal u niet verwonderen dat de meeste boeken een geschiedkundige inslag hebben. Er is het nodige aan Nijmeegs materiaal, veel over Gelderland, Nederland en de grensregio. Ook de Tweede Wereldoorlog is goed vertegenwoordigd. En verder van alles en nog wat, uiteenlopend in ouderdom van pas twee tot ruim driehonderd jaar. De meest bijzondere boeken zullen worden geveild, bieden is mogelijk tot 15.30 uur.

Voor meer informatie over de boekenmarkt en 024geschiedenis, klik hier.